បច្ចុប្បន្ន រាជធានី​ភ្នំពេញ​កើត​មាន​បញ្ហា​នានា​រាប់​មិនអស់ ក្នុង​នោះ​ការប្រឈម​ដ៏​ធំ​មួយ ហើយ​ចាំបាច់​នោះ គឺ​ការគ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៏ និង​ការ​កក​ស្ទះ​ចរាចរណ៏ ដែល​យ ...

យោង​តាម​របាយការណ៌​ស្រាវជ្រាវ​របស់ YRDP នៅ​ឆ្នាំ២០១៦​ស្តីពី “ ការយល់​ឃើញ​របស់​យុវជន​​ទៅ ​​​លើបេក្ខជន​ឈរឈ្មោះ​ជាយុវជន​សម្រាប់ការ​បោះឆ្នោត​ថ្នាក់​ជាតិ និងថ្នាក់​ក្ ...

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០១ ខែ​កញ្ញា​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦​ ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ទាំង​អស់​នឹង​ទៅ​ចុះ​ឈ្មោះ​​បោះឆ្នោត ដើម្បីត្រៀមខ្លូនទៅបោះឆ្នោតនៅ​ថ្ងៃ​ទី០៤ ​ខែមិថ ...

សម្ព័ន្ធយុវជនដើម្បីឯកភាព​ និងអភិវឌ្ឍន៌បានរៀបចំកម្មវិធីសភាយុវជនត្រាប់ចំនួន៨លើករួចមកហើយ ។ កម្មវិធីនេះរៀបចំធ្វើឡើងក្នុងបំណងមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖ - ផ្តល់ការអប់រំដ ...

បើយោងតាមរបាយការណ៍ គ.ជ.បគឺតួលេខដែលយុវជនបានចុះឈ្មោះគឺ (៣៣.៣២%) នាក់ ស្រីចំនួន (៥២.២២%)នាក់ នៃ​ចំនួនយុវជនសរុបនៃអ្នកដែលបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសរុបនៅឆ្នាំ២០១៦ (អាយុពី១ ...

ID Cards and Voter Registration

19 ឧសភា 2016

ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ថ្មី​ សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ជិត​បាន​មក​ដល់​ហើយ​។ ដើម្បី​អាច​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​បាន​ លោក​អ្នក​ត្រូវ​មាន​ឯក​សារ​សម្គាល់ ...