ទំនាក់ទំនង

ប្រសិន​ជា​លោក​អ្នក​ត្រូវ​ការ​ជំនួយ​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​វេទិកា​សម្ព័ន្ធ​យុវជន​នេះ​ លោក​អ្នក​អាច​ទំនាក់​ទំនង​មក​កាន់​យើង​ខ្ញុំ​តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ​ ឬ​ប្រសិន​ជា​អ្នក​ចង់​មាន​មតិ​ផ្សេងៗ​ លោក​អ្នក​ក៏​អាច​ផ្ញើ​សារ​មក​កាន់​យើង​ខ្ញុំ​ដោយ​ប្រើ​ ទម្រង់​បែប​បទសម្រាប់​ទំនាក់​ទំនង​ដែល​មាន​នៅ​​ខាង​ក្រោម​​។ សូម​បញ្ជាក់​ផងដែរ​ថា លោក​អ្នក​ក៏​អាច​ផ្ញើសំណូម​ពរ ​ឬ​ប្រធាន​បទសម្រាប់​ការ​ពិភាក្សា ការ​បោះ​ឆ្នោត​ ឬ​ការ​ស្ទង់​មតិ​មក​កាន់​យើង​ខ្ញុំ​តាម​រយៈ​ទម្រង់​បែប​បទ​ខាង​ក្រោម​នេះ​បាន​ផង​ដែរ​។ យើង​ខ្ញុំ​រីក​រាយ​ស្វាគមន៍​ លោក​អ្នក​ជានិច្ច។ សូម​អរគុណ!​

អាស័យដ្ឋាន: ផ្ទះ 18AB ផ្លូវ 160 សង្កាត់ទឹកល្អក់ 2 ខណ្ឌទួលគោក ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ: (855) 81 324 691
អ៊ីម៉ែល: general.secretary@ycud.org

បែបបទទំនាក់ទំនង

បញ្ចូលកូដនេះក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម:captcha