បោះឆ្នោត បណ្ណសារ: មីនា 2016

តាម​ច្បាប់​នៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​នៅក្នុង​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា ស្តី​ពី​​ការ​ពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ និង​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ខ្មែ​ទាំង​ពីរ​ភេទ​ ដែល​មា ...

ដើម្បី​ជួយ​ដល់​សិស្សា​នុសិស្ស​ដែល​បាន​ប្រឡង​ជាប់​បាក់​ឌុប​ អាច​ជ្រើសរើស​មុខ​ជំនាញ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​ ពេល​សិក្សា​នៅ​ថ្នាក់​ឧត្តម​សិក្សា​ ក្រសួង​អប់​រំ​ យុវជន​ និង​ ...