បោះឆ្នោត បណ្ណសារ: មករា 2017

បច្ចុប្បន្ន រាជធានី​ភ្នំពេញ​កើត​មាន​បញ្ហា​នានា​រាប់​មិនអស់ ក្នុង​នោះ​ការប្រឈម​ដ៏​ធំ​មួយ ហើយ​ចាំបាច់​នោះ គឺ​ការគ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៏ និង​ការ​កក​ស្ទះ​ចរាចរណ៏ ដែល​យ ...

យោង​តាម​របាយការណ៌​ស្រាវជ្រាវ​របស់ YRDP នៅ​ឆ្នាំ២០១៦​ស្តីពី “ ការយល់​ឃើញ​របស់​យុវជន​​ទៅ ​​​លើបេក្ខជន​ឈរឈ្មោះ​ជាយុវជន​សម្រាប់ការ​បោះឆ្នោត​ថ្នាក់​ជាតិ និងថ្នាក់​ក្ ...