“តើអាយុនៃបេក្ខជននៃការឈរឈ្មោះសម្រាប់ឲ្យគេបោះឆ្នោតគួររក្សានូវ២៥ឆ្នាំដូចច្បាប់កំណត់ដែរឬទេ?”

04 មេសា 2018

នៅក្នុងច្បាប់បានកំណត់ពីបេក្ខជនឈរឈ្មោះសម្រាប់ឲ្យគេបោះឆ្នោតគឺចាប់ពីអាយុ២៥ឆ្នាំ ដែលជាអាយុស្ថិតនៅក្នុងវ័យជាយុវជន។ បើតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមយុវជន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា បានបង្ហាញថាយុវជនគឺមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៌ប្រទេសតាមរយៈការមានតួនាទីនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត និងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនានា តែបើទោះបីយ៉ាងណាតាមការលើកឡើងមួយផ្សេងទៀតការកំណត់អាយុរបស់បេក្ខភាពគួរបន្ថយឲ្យអាយុឲ្បបានទាបជាងនេះ ដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជនចូលរួមបានច្រើន។ ដូចនេះ “តើអាយុនៃបេក្ខជននៃការឈរឈ្មោះសម្រាប់ឲ្យគេបោះឆ្នោតគួររក្សានូវ២៥ឆ្នាំដូចច្បាប់កំណត់ដែរឬទេ?” បើសិនជា"យល់ស្រប" សូមពន្យល់ និងបើសិនជា"ជំទាស់" សូមពន្យល់?

  • គាំទ្រ
  • ចូលរួម!

pokchanda

 

Loek Salin

 

chnprk

chnprk

 

  • ការពិភាក្សាបានបិទ
Thouna

ខ្ញុំនឹងដើរតួនាទីជាអ្នកសម្រប់សម្រួលក្រុមទាំងពីរ នៃការជជែដេញដោលតាមអនឡាញនេះ។

មេសា 4, 2018 18:00

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Thouna

ការជជែកពិភាក្សាតាមអនឡានសូមចាប់ផ្តើម

មេសា 4, 2018 18:01

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Thouna

ក្រុមស្របមានរយៈពេល១០នាទីសម្រាប់ការបកស្រាយលើកទី១។​ សូមអញ្ជើញ

មេសា 4, 2018 18:02

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
chnprk
chnprk

ដោយយោងទៅតាម ច្បាប់ ស្តីអំពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ មាត្រា២៣ បានចែងថា ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិ និងមានបំណងឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាតំណាងរាស្រ្ត មានមួយចំណុចបានកំណត់បេក្ខភាព ត្រូវតែមានអាយុច្រើនជាង ២៥ឆ្នាំជាកំណត់

មេសា 4, 2018 18:03

0 rate
chnprk
chnprk

គិតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោត

មេសា 4, 2018 18:04

0 rate
Thouna

ក្រុមស្របមានរយៈ៥នាទីទៀត

មេសា 4, 2018 18:06

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
pokchanda

មូហេតុដែលឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតគួតែកំណត់អាយុចាប់ពីអាយុ២៥ឆ្នាំ ឡើងទៅដោយសារគេយល់ឃើញថា ក្មេងចូលរៀនអាយុ៦ ឆ្នាំរហូតដល់អាយុ១៨ ឆ្នាំចប់បាក់ឌុប ដែលគេតែងហៅថាការបញ្ចប់ការសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅ និងបន្តសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាតិ ៤ឆ្នាំទៀតផ្នែកនីតិសាស្រ្ត មានអាយុ២២ឆ្នាំ និងការប្រឡូកក្នុងវិស័យច្បាប់ និងយល់ដឹងពីបញ្ហាក្នុងសង្គមច្រើន។ រួច ត យកអានុបណ្ឌិត២ឆ្នាំផ្នែកបយោបាយ ទៀតបន្ថែមជាងនេះទៅទៀតគេយល់ថាក្នុងវ័យនេះជាវ័យយុវ័យមានស្មារតីមាំមួន ។

មេសា 4, 2018 18:06

0 rate
chnprk
chnprk

យោងទៅតាម ច្បាប់ស្តីអំពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្រ្ត ( ប៉ុន្តែគេមិនបានកំណត់អំពីកម្រិវប្បធម៌ទៅលើសញ្ញាបត្រ ឬអត់សញ្ញាបត្រកម្រិតណាទេនោះទេ ដោយច្បាប់កម្ពុជាមិនបានចែង) ដោយគេយល់ថាមនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពី២៥ ឡើងទៅមានការពិចាររណារបានល្អិតល្អន់ គំនិតចាស់ទុំ មានភាពឆ្លាតវៃ និងចេះច្នៃប្រឌិត ដែលមានការគិតវែងឆ្ងាយនិងមានស្មារតីអាចដឹងនាំប្រទេសបាន

មេសា 4, 2018 18:07

0 rate
Thouna

ក្រុមស្របនូវសល់ពេល១នាទីទៀត

មេសា 4, 2018 18:09

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
chnprk
chnprk

សូមអស់យោបល់!!!!!!!

មេសា 4, 2018 18:09

0 rate
chnprk
chnprk

សូមអស់យោបល់!!!!!!!

មេសា 4, 2018 18:09

0 rate
Thouna

ក្រុមស្របអស់ម៉ោង

មេសា 4, 2018 18:10

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Thouna

ក្រុមបដិសេដមានពេល១០នាទីសម្រាប់ការលើកឡើងទី១។​ សូមចាប់ផ្តើម

មេសា 4, 2018 18:11

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Heng Soklin

ខ្ញុំតំណាងឲក្រុម ជំទាស់ សូមបដិសេដទៅលើប្រធានបទដែលបានលើកឡើងថា” បេក្ខជននៃការឈរឈ្មោះសម្រាប់ឲ្យគេបោះឆ្នោះគួររក្សានូវ២៥ឆ្នាំ ដោយឈរលើអំណះអំណាងគឺ៖ ១. អំណះអំណាងទី១ យុវជនត្រូវចំណាយពេលវេលាច្រើនក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនមុខនឹងឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ ពីព្រោះយុវជនម្នាក់ៗត្រូវប្រើប្រាស់ពេលវេលាយ៉ាងតិចពី១ ទៅ២ឆ្នាំ ក្នុងការចូលរួមសកម្មភាព ឫមួយក៏វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនានាឲ្យស្របតាមលក្ខត្តិកៈរបស់គណបក្សនយោបាយដើម្បីឲ្យមានការគាំទ្រពីសមាជិកផ្សេងៗ។ ដូច្នេះទម្រាំតែយុវជនមានសមត្ថភាព គឺស្របពេលដែលពួកគេមានអាយុ២៥ឆ្នាំ។ មួយវិញទៀត បើយោងតាម ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នាពេលថ្មីៗនេះ បានលើកឡើងពីគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិ ក្នុងការបន្ថយអាយុបេក្ខជនប្រលងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិពីអាយុ ១៨ មកនៅត្រឹម ១៦ឆ្នាំ ដូច្នេះ យុវជនមានឱកាសច្រើនក្នុងការបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ ជាពិសេស ពួកគេឆាប់បញ្ចប់ការសិក្សានៅចន្លោះអាយុពី ២១ ទៅ២៣ឆ្នាំ ហេតុនេះហើយនៅអាយុ២៣ឆ្នាំ យុវជនមានឱកាសច្រើនក្នុងការចូលរួមកិច្ចការងារសង្គម ជាពិសេសអាចឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យ។

មេសា 4, 2018 18:12

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Sao Phally

ដោយមើលឃើញថាយុវជនយើងត្រូវការស្វែងរក និង ពង្រឹងសមត្តភាពខ្លួន។

មេសា 4, 2018 18:15

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Thouna

ក្រុមបដិសេដមានរយៈ៥នាទីទៀត

មេសា 4, 2018 18:15

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Yoeng Nim

ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា ខ្ញិំគាំទ្រឲ្យ យុវជនគួរតែឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោះឲ្យនៅអាយុ២៣ ឡើងទៅ

មេសា 4, 2018 18:18

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Sao Phally

ដួចនេះគួរមានការ យុវជនពន្លឿនអាយុយុវជនដើម្បីឈរឈ្មោះឱ្យបោះឆ្នោត។

មេសា 4, 2018 18:18

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Thouna

ក្រុមបដិសេដនូវសល់ពេល១នាទី

មេសា 4, 2018 18:19

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Thouna

ក្រុមបដិសេដអស់ម៉ោង

មេសា 4, 2018 18:20

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Thouna

ក្រុមស្របសូមបន្តសម្រាប់ការលើកឡើងទី២៕​ សូមអញ្ជើញ

មេសា 4, 2018 18:21

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
chnprk
chnprk

សម្រាប់ហេតុផលទីពីរ គឺថា មនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពី២៥ឆ្នាំឡើងទៅ មានបុគ្គលិកលក្ខណៈ ចាស់ទុំ​មានការពិចារណាខ្ពស់ មានបទពិសោធន៍ច្រើន និងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ ជាងមនុស្សដែលមានវ័យក្រោម ២៥ឆ្នាំ ក្នុងវ័យនេះបុគ្គលអាចជាមនុស្សឆេវឆាវ សម្រេចភ្លាមៗ

មេសា 4, 2018 18:25

0 rate
Thouna

ក្រុមស្របមានរយៈពេល៥នាទីទៀត

មេសា 4, 2018 18:25

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Loek Salin

ខ្ញុំសូមនិយាយបកស្រាយទៅនឹងម​តិយោបល់របស់់ក្រុម បដិសេធថា​​ ក្នុងវ័យចន្លោះពី ២១-២៣ឆ្នាំគឺជាពេលវេលាដែលគេបានកំពុងយល់ដឹងអំពីបញ្ហានយោបាយ​ សិស្ស-និសិត្សខ្លះបានកំពុងបន្តរយកនូវថ្នាក់អនុបណ្ឌិតដើម្បីស្វែងយល

មេសា 4, 2018 18:25

0 rate
pokchanda

ក្រុមខ្្្្្្ញុំ ជាក្រុមស្រប ដោយយោងទៅតាម ច្បាប់ស្តីអំពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្រ្ត  មានសញ្ញាតិខ្មែរពីកំណើត  មានអាយុ២៥ ឆ្នាំឡើងទៅ គិតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោត  មានសិទ្ធិបោះឆ្នោត និងមានឈរឈ្មោះក្នុងបញ្ញីបោះឆ្នោត  មានលំនៅឋាននិង ទីសំណាក់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  មានការតែងតាំងពីគណបក្សនយោបាយ ដែលបានចុះបញ្ញីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត។ ការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវតែកំណត់យកចាប់ពីអាយុ២៥ឡើងទៅ។

មេសា 4, 2018 18:26

0 rate
chnprk
chnprk

ហើយបណ្ដាលប្រទេសទូទៅពិភពលោកក៏បានកំណត់ដូចច្នេះដែរ ពីព្រោះគេបានសិក្សាជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងលក្ខណ

មេសា 4, 2018 18:27

0 rate
chnprk
chnprk

លក្ខណៈរបស់បេក្ខភាពឈរបោះឆ្នោត

មេសា 4, 2018 18:28

0 rate
Thouna

ក្រុមស្របនូវសល់ពេល១នាទីទៀត

មេសា 4, 2018 18:29

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Thouna

ក្រុមស្របអស់ម៉ោង

មេសា 4, 2018 18:30

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Thouna

ក្រុមបដិសេដមានពេល១០នាទីសម្រាប់ការលើកឡើងទី២៕​​ សូមអញ្ជើញ

មេសា 4, 2018 18:30

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Sao Phally

២អំណះអំណាងទី២ កត្តាបុគ្គលនិងកត្តាសង្គមយោងការតាមការសង្គេតជាក់ស្ដែងឃើញថានាពេលបច្ចប្បន្នយុវជនពិតជាមានសន្ទុះខ្លាំងនៅក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមជាពិសេសក្នុងវិស័យនយោបាយ។យុវជនដែលចូលរួមក្នុងនយោបាយភាគច្រើនពួកគាត់កំពុងនិងបញ្ជប់ការសិក្សានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យដូច្នេះពួកគាត់ភាគច្រើនសិ្ថតនៅអាយុក្រោម២៥ឆ្នាំ។ជាក់់ស្ដែង កញ្ញា ធីសុវណ្ណថាគាត់មានអាយុទើបតែ២៣ឆ្នាំប៉ុន្តែគាត់បានចូលរួមសកម្មភាពសង្គមជាច្រើនដូចជា ឃោសនា បោះឆ្នោត វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសប្បរសធម៌ សាប័ន រដ្ឋ។

មេសា 4, 2018 18:31

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Heng Soklin

បញ្ជាក់ ការចូលរួមសង្គមគឺមិនគិតពីនិន្នាការនយោបាយទេ

មេសា 4, 2018 18:33

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Thouna

ក្រុមបដិសេដសល់ពេល៥នាទីទៀត

មេសា 4, 2018 18:35

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Yoeng Nim

ខ្ញំសូមបនែ្ដមថា យុវជនផ្សេងៗទៀតក៍អាចចុលរួមកិច្ចកាេសង្គម ដូចនឹងកញ្ញាដែល បើសិិនយុវជនអាចង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ព្ួកគេឲ្យខ្លាំង។

មេសា 4, 2018 18:36

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Sao Phally

កត្តាទាំងនេះហើយបានបង្ហាញឱ្យឃើញថា គួរតែមានការពន្លឿន អាយុ យុវជនឈរឈ្មោះដើម្បីឱ្យគាត់មានឱកាសកាន់តែច្រើនក្នុង ការធ្វើនយោបាយ និង អភិវឌ្ឍប្រទេស។

មេសា 4, 2018 18:39

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Thouna

ក្រុមបដិសេដសល់ពេល១នាទី​

មេសា 4, 2018 18:39

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Thouna

ក្រុមបដិសេដអស់ម៉ោង

មេសា 4, 2018 18:40

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Yoeng Nim

សូមអស់យោបល់

មេសា 4, 2018 18:40

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Thouna

នេះជាតំណាក់កាលទី២សម្រាប

មេសា 4, 2018 18:41

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Thouna

សំនួរចម្លើយ

មេសា 4, 2018 18:42

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Thouna

ក្រុមស្របមានរយៈពេល៣នាទីសម្រាប់សំនួរ

មេសា 4, 2018 18:43

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
chnprk
chnprk

សូមក្រុមបដិសេធមេត្តាអាននូវច្បាប់ ស្តីអំពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ មាត្រា២៣ គេបានកំណត់ថាបេក្ខភាពត្រូវមានអាយុ ២៥ឆ្នាំឡើងទៅ មិនមែនត្រូវតែរក្សារ ២៥ឆ្នាំនោះទេ ។ ហើយនេះជា អ្វីដែលក្រុមស្របធ្វើការ គាំទ្រ ស្របទៅតាម ច្បាប់ស្តីអំពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្រ្ត។ ត្រង់ចំណុចដែលក្រុមបដិសេធ លើកឡើងថា គួរតែមានអាយុលើសពី២៥ឆ្នាំ តើក្រុមបដិសេធគ្រាំទ្រ ចំណុចនេះដែរឬយ៉ាងណា?

មេសា 4, 2018 18:43

0 rate
Loek Salin

បន្ថែទី១)

មេសា 4, 2018 18:44

0 rate
Thouna

ក្រុមបដិសេដមានរយៈពេល១០នាទីសម្រាប់ការឆ្លើយ

មេសា 4, 2018 18:45

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Sao Phally

ខ្ញុំសូមឆ្លើយនឹងសំណួរខាងក្រុមស្រប

មេសា 4, 2018 18:46

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Sao Phally

យើងមិនបានធ្វើការបដិសេធទាំងស្រុងទេ ចំពោះការកំណត់អាយុអ្នកឈរឈ្មោះឱ្យមានអាយុច្រើនជាង២៥ឆ្នាំ

មេសា 4, 2018 18:47

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Heng Soklin

ក្រុមយើងខ្ញុំគ្រាន់់តែចង់ឲ្យមានការពន្លឿនអាយុតែប៉ុណ្ណោះ

មេសា 4, 2018 18:49

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Sao Phally

ក៏ប៉ុន្តែបើយុវជនយើងឆាប់បានចូលប្រឡូកនយោបាយ ក៏អាចធ្វើឱ្យគាត់មានឱកាស កាន់តែច្រើនក្នុងការស្វែងយល់ និង ការសិក្សាពីនយោបាយ។

មេសា 4, 2018 18:50

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Thouna

ក្រុមស្របនូវសល់ពេល៥នាទីទៀត

មេសា 4, 2018 18:52

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Yoeng Nim

ខ្ញុំសូមបន្ថែមថាដោយសារមើលឃើញថាសមត្ថភាពយុវជនចាប់ផ្ដើមមានសន្ទុះខ្លាំង នៅក្នុងសង្គមនិងវិស័យនយោបាយ​ ទើបយើងចង់ពន្លឿនអាយុពួកគាត់ដើម្បីឲ្យយុវជនបានចូលរួមក្នុងកិច្ចការងារសង្គម។

មេសា 4, 2018 18:53

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Heng Soklin

គឺពន្លឿនពី ២៥ មក ២៣ ឆ្នាំ វិញ ព្រោះធ្វើឲ្យសកម្មភាពការងាររបស់ពួកគាត់មានរយៈពេលយូរេជាងមុន ក្នុងការដកពិសោធន៍ការងារ

មេសា 4, 2018 18:53

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Thouna

សុំទោសក្រុមបដិសេដសល់ពេល៥នាទីទៀត

មេសា 4, 2018 18:54

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Yoeng Nim

យើងខ្ញុំសូមអស់យោបល់

មេសា 4, 2018 18:55

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Thouna

ក្រុមបដិសេដអស់ម៉ោង

មេសា 4, 2018 18:55

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Thouna

ក្រុមបដិសេដមានពេល៣នាទីសម្រាប់ការសួរទៅកាន់ក្រុមស្រប

មេសា 4, 2018 18:56

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Sao Phally

ខាងខ្ញុំសូមចោទសួរទៅក្រុមស្របវិញថា ដោយសារតែយុវជនមានការយឺតយាវនិងចូលរួម សិក្សាពីគណៈនយោបាយក៏ដូចជាចូលបំរើសគណៈបក្សនយោបាយ នេះហើយ ធ្វើឲហួសវ័យជាយុវជន ។ដោយដឹងថាគណៈបក្សនយោបាយនិមួយតម្រូវឲបំតាមលក្ខខ័ណ្ឌលិក្ខ តើគាត់អាចបំពេញគាត់បានកម្រិតណា?

មេសា 4, 2018 18:58

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Thouna

ក្រុមស្របមានរយៈ១០នាទីសម្រាប់ការឆ្លើយ

មេសា 4, 2018 18:58

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Sao Phally

ខាងខ្ញុំសូមចោទសួរទៅក្រុមស្របវិញថា ដោយសារតែយុវជនមានការយឺតយាវនិងចូលរួម សិក្សាពីគណៈនយោបាយក៏ដូចជាចូលបំរើសគណៈបក្សនយោបាយ នេះហើយ ធ្វើឲហួសវ័យជាយុវជន ។ដោយដឹងថាគណៈបក្សនយោបាយនិមួយតម្រូវឲបំតាមលក្ខខ័ណ្ឌលិក្ខ តើគាត់អាចបំពេញកាតព្វកិច្ចគាត់បានកម្រិតណា?

មេសា 4, 2018 19:00

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Thouna

ក្រុមស្របមានរយៈ១០នាទីសម្រាប់ការឆ្លើយ

មេសា 4, 2018 19:01

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Thouna

ក្រុមស្របសល់ពេល៥នាទី

មេសា 4, 2018 19:04

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Thouna

ក្រុមស្របសល់ពេល១នាទី

មេសា 4, 2018 19:08

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
chnprk
chnprk

សូមឆ្លើយតបសំនួរក្រុមបដិសេធ៖ កត្តាដែលមានភាពយឺតយាវ មូលហេតុដោយសារយុវជន ខ្លួនឯងដោយមិនសូវខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហានយោបាយ ដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសង្គមជាតិ ហើយគណបក្សនយោបាយ ក៏មានការលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនក្នុងសកម្មភាពនយោបាយដែរ។ ខ្ញុំគិតថា យុវជនដែលមានឆន្ទៈក្នុងកិច្ចការនឹង ប្រាកដជាបំពេញនូវកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អ៕

មេសា 4, 2018 19:08

0 rate
chnprk
chnprk

សូមអស់យោបល់!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

មេសា 4, 2018 19:08

0 rate
Thouna

ក្រុមស្របអស់ម៉ោង

មេសា 4, 2018 19:09

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Thouna

ក្រុមស្របមានពេល៣នាទីសម្រាប់សួរ

មេសា 4, 2018 19:10

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
pokchanda

កញ្ញា ធីសុវណ្ណថាគាត់មានអាយុទើបតែ២៣ឆ្នាំប៉ុន្តែគាត់បានចូលរួមសកម្មភាពសង្គម ឃោសនានយោបាយ ដោយក្រុមបដិសេដបានលើកឡើងថា ការចូលរួមសង្គមគឺមិនគិតពីនិន្នាការនយោបាយទេ ជាក់ស្តែងមុនពេលចូលរាជរដ្ឋាភិបាលមានការវាយប្រហារគណ:បក្សកាន់អំណាច បន្ទាប់ពេលគាត់ចូលរាជរដ្ឋាភិបាលវាយប្រហាគណបក្សប្រឆាំងវិញ តើត្រង់ចំណុចនេះមិនមែនជាការប្រកាន់និន្នាការនយោបាយឬយ៉ាងណា?

មេសា 4, 2018 19:10

0 rate
Thouna

ក្រុមបដិសេដមានពេល១០ នាទីសម្រាប់ឆ្លើយ

មេសា 4, 2018 19:13

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Thouna

ក្រុមបដិសេដសល់ពេល៥នាទីទៀត

មេសា 4, 2018 19:15

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Sao Phally

យើងខ្ញុុំសូមបញ្ជាក់សកម្មភាពទាំង២នេះ គឺដាច់ដោយឡែកពីគ្នា

មេសា 4, 2018 19:16

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Thouna

ក្រុមចដិសេដសល់ពេល១នាទីទៀត

មេសា 4, 2018 19:20

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Heng Soklin

ចំណុចនេះ គឺមានន័យថាក្រុមយើងខ្ញុំបែងចែករវាងកាងារសង្គម និងនយោបាយ

មេសា 4, 2018 19:21

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Yoeng Nim

ខ្ញុំសូមអស់យោបល់

មេសា 4, 2018 19:23

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Thouna

ក្រុមបដិសេដអស់ម៉ោង

មេសា 4, 2018 19:23

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Thouna

ក្រុមបដិសេដមានពេល៣នាទីសម្រាប់សួរ

មេសា 4, 2018 19:25

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Heng Soklin

បើយុវជនដល់អាយុ២៥ឆ្នាំ ទើបអាចឈរឈ្មោះ គាត់ត្រូវចំណាយពេលក្នុងការស្វែងរកបទពិសោធន៍ តើគាត់មិនរិតតែចំណាយពេលយូរទេឬ? ហើយធ្វើឱ្យការបំពេញការងាររបស់គាត់កាន់តែបានតិចតួច។

មេសា 4, 2018 19:28

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Thouna

ក្រុមបដិសេដអស់ម៉ោង

មេសា 4, 2018 19:28

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Thouna

ក្រុមបដិសេដអស់ម៉ោង

មេសា 4, 2018 19:28

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Thouna

ក្រុមស្របនាមពេល១០នាទីសម្រាប់ការឆ្លើយ

មេសា 4, 2018 19:29

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
Thouna

ក្រុមស្របសល់ពេល៥នាទីទៀត

មេសា 4, 2018 19:34

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
chnprk
chnprk

សូមឆ្លើយសំនួរ៖ យុវជនចាប់ពីអាយុ ២៥ឆ្នាំឡើងទៅអាចឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយយោងទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើសតំណាងរាស្រ្ត ដោយសារជាទូទៅបេក្ខជនមិនអាចឈរឆ្នោះរហូតបានទេ អាចផ្លាស់ប្ដូរនៅអាណត្តិណាមួយ មិនខាន ហើយបើគិតថាគាត់អាចជាប់ឈ្មោះ នៅ២៥ឆ្នាំ គឺអាចបពេញការងារបាន ទម្រាំដល់វ័យចូលនិវត្តន៍គឺយូរគ្រប់គ្រាន់ហើយ បើនាយករដ្ឋមន្ត្រី អាចយូរជាងនេះទៅទៀត៕

មេសា 4, 2018 19:37

0 rate
chnprk
chnprk

សូមឆ្លើយសំនួរ៖ យុវជនចាប់ពីអាយុ ២៥ឆ្នាំឡើងទៅអាចឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយយោងទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើសតំណាងរាស្រ្ត ដោយសារជាទូទៅបេក្ខជនមិនអាចឈរឆ្នោះរហូតបានទេ អាចផ្លាស់ប្ដូរនៅអាណត្តិណាមួយ មិនខាន ហើយបើគិតថាគាត់អាចជាប់ឈ្មោះ នៅ២៥ឆ្នាំ គឺអាចបពេញការងារបាន ទម្រាំដល់វ័យចូលនិវត្តន៍គឺយូរគ្រប់គ្រាន់ហើយ បើនាយករដ្ឋមន្ត្រី អាចយូរជាងនេះទៅទៀត៕

មេសា 4, 2018 19:37

0 rate
chnprk
chnprk

សូមអស់យោបស់!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

មេសា 4, 2018 19:38

0 rate
Thouna

ក្រុមស្របអស់ម៉ោងវ

មេសា 4, 2018 19:38

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ
ការបោះឆ្នោតបានបិទ
83
ការជជែកតវ៉ា
  • ជំទាស់
  • ចូលរួម!

Yoeng Nim

 

Heng Soklin

 

Sao Phally

 

Thouna

 

យោបល់
ចូលបញ្ចេញយោបល់

Pon visal

ខ្ំុគាំទ្រមតិស្រប

មេសា 26, 2018 16:13

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ

kim sothany

i like supporting group

មេសា 26, 2018 15:58

0 អ្នកដាក់​ពិន្ទុ

អ្នកដែលបានបញ្ចេញយោបល់


kim sothany

Pon visal