សភាយុវជន​ត្រាប់លើកទី៩ ឆ្នាំ២០១៧

26 February 2017

Sorry, this entry is only available in ភាសាខ្មែរ. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

សម្ព័ន្ធយុវជនដើម្បីឯកភាព​ និងអភិវឌ្ឍន៌បានរៀបចំកម្មវិធីសភាយុវជនត្រាប់ចំនួន៨លើករួចមកហើយ ។
កម្មវិធីនេះរៀបចំធ្វើឡើងក្នុងបំណងមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖
- ផ្តល់ការអប់រំដល់យុវជនអំពីដំណើរការប្រជុំសភា ។
- បង្កើតឲ្យមានការពិនិត្យនិងពិភាក្សាទៅលើសេចក្តីស្នើច្បាប់នានាដោយសភាយុវជនត្រាប់ និងដើម្បីឲ្យពួកគេយល់ដឹងផង​ដែរ​អំពីសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះ។
- បង្កើតវប្បធម៌ជជែកដេញដោញនៅក្នុងចំណោមយុវជន។

តើសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧នេះ លោក-អ្នកចង់ឲ្យសភាយុវជនត្រាប់ពិភាក្សាដេញដោលទៅលើប្រធានបទអ្វីខ្លះ?
MYP-logo-01

តើសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧នេះ លោក-អ្នកចង់មានសភាយុវជនត្រាប់ពិភាក្សាដេញដោលដែរឬទេ?