សិទ្ធិ និង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​

11 មីនា 2016


36 អ្នកគាំទ្រ
ការគាំទ្របានបិទ

តាម​ច្បាប់​នៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​នៅក្នុង​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា ស្តី​ពី​​ការ​ពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ និង​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ខ្មែ​ទាំង​ពីរ​ភេទ​ ដែល​មាន​អាយុចាប់​ពី​១៨ឆ្នាំឡើង​ទៅ មាន​សញ្ជាតិ​ជាខ្មែរ រស់​នៅ​លើ​ទឹក​ដី​ខ្មែរ មាន​អត្តសញ្ញាណ​ប័ណ្ណសញ្ជាតិ​ខ្មែរ ត្រូវ​មាន​សិទ្ធិ​ទៅ​ចុះ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ដោយ​គ្មាន​ការ​រើស​អើង ឬនិន្នា​ការន​យោ​បាយ​ឡើយ។ ប៉ុន្តែ​ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​មួយ​ចំនួន​មាន​អារម្មណ៍​ថា​ពួក​គាត់​ត្រូវ​បាន​គេ​រើស​អើង​ ដោយ​សារ​តែ​និន្នា​ការ​នយោ​បាយ​ខុស​គ្នា។ ប្រសិន​ជា​អ្នក​គាំ​ទ្រ​មិន​ឲ្យ​មាន​ការ​រើស​អើង​និន្នា​ការ​នយោបាយក្នុង​រឿង​នេះ​ សូម​បោះ​ឆ្នោត​គាំទ្រ​ ពង្រឹង​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ខាង​លើ​។

12545955_10154067714043296_319466852_o