តើយុវជនចង់ឲ្យមានកូតា (ចំនួនកំណត់) យុវជននៅក្នុងគណបក្សនយោបាយដែរឬទេ?

06 January 2017


3 Supports
Voting is Closed

Sorry, this entry is only available in ភាសាខ្មែរ. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

យោង​តាម​របាយការណ៌​ស្រាវជ្រាវ​របស់ YRDP នៅ​ឆ្នាំ២០១៦​ស្តីពី “ ការយល់​ឃើញ​របស់​យុវជន​​ទៅ ​​​លើបេក្ខជន​ឈរឈ្មោះ​ជាយុវជន​សម្រាប់ការ​បោះឆ្នោត​ថ្នាក់​ជាតិ និងថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​​បាន​បង្ហាញ​ ថា
-​ ក្នុងចំណោម​យុវជនដែលសម្ភាសន៌ ១,៤៨៤នាក់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា គឺ អ្នក​ចូល​រួមស្ទើរតែ​ទាំងអស់ (៩៥%) បាននិយាយថា ពួកគេមាន​បំណង​ដើម្បី​បោះ​ឆ្នោត​នៅ​ក្នុង​ការ​បោះឆ្នោត​បន្ទាប់ ដោយ​រួម​ទាំង​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ/​សង្កាត់ និង​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជាតិ​ទូទៅ។
- ​ចំនួន​អ្នក​ចូលរួម​យ៉ាង​ច្រើន (៧៣%) គាំទ្រ​ឱ្យ​មាន​ការ​បង្កើត​នៃ​កូតា (ចំនួន​កំណត់​) យុវជន​នៅ​ក្នុង​អង្គភាព​ដែល​ជាប់​ឆ្នោត​នៅ​ក្នុង​ថ្នាក់​ជាតិ និង​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ។ គ្រប់អ្នក​ចូលរួម​ទាំងអស់​នៅ​ក្នុងការ​ពិភាក្សា​នៃក្រុម​គោលដៅ​បានយល់​ស្រប​ថា កូតា​សម្រាប់​ភាពជា​​តំណាង​យុវជន​សម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​គួរតែ​ត្រូវបាន​បង្កើត​​ឡើង ព្រោះ​យុវជន​ជាញឹក​ញាប់​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ការ​អប់រំ និង​មាន​ការយល់​ដឹងប្រសើរ​នូវតម្រូវ​ការ​របស់​ក្រុម​យុវជន​ខ្លួន​ឯង។

ចុះ​យុវជន​ផ្សេងៗ​ទៀត....ចង់​ឲ្យមាន​ការ​បង្កើត​នៃ​កូតា (ចំនួន​កំណត់) យុវជន​នៅ​ក្នុង​គណ​បក្យ​នយោបាយ​ដែរ​ឬ​ទេ បើសិន​ជា​ចង់​មាន សូម​ធ្វើ​ការបោះឆ្នោត​គាំទ្រ ​ហើយ​ YCUD នឹង​យក​សម្លេង​គាំទ្រ​របស់​​លោក​អ្នក​ទៅធ្វើ​ការតស៊ូមតិ​ជាមួយ​គណបក្ស​នយោបាយ ព្រោះ YCUD បាន​ដាក់​លិខិត​ស្នើសុំ​ជួបប្រជុំ​ជា​មួយ​គណៈ​បក្ស​នយោបាយ​ចំនួន​ប្រាំ ចន្លោះ​ពីថ្ងៃ​ទី​០៨-១៥ ​ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៧​ខាង​មុខ​នេះ ។

PO-0032

Top Votes

Workshops and student’s future

11 March 2016

Support 36

Voter Registration Rights

11 March 2016

Support 36

​ Legal Concerns for Alcohol Use

25 April 2016

Support 20

Training concerns about the election

25 April 2016

Support 20

Archives